ඇමෙරිකාව දුරකථන ඇමතුම් වාර්තා එකතු කිරීම යුක්ති සහගත කරයි

ඇමෙරිකානු රහස් ඔත්තු අංශ විසින් රට වැසියන් ලබා ගන්නා දුරකථන ඇමතුම් පිලිබඳ වාර්තා එකතු කිරීම, ත්‍රස්ත වාදී තර්ජන වලින් ආරක්ෂා වීමේ විශේෂ ක්‍රම වේදයක් ලෙස, ධවල මන්දිරය විසින් යුක්ති සහගත කෙරේ.

එවැනි දූරකථන ඇමතුම් කෝටි ගණනක තොරතුරු එකතු කිරීමක් පිලිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය පුවත් පතක් විසින් පල කරන ලද වාර්තාවක් තහවුරු කිරීමෙන් නම සඳහන් නොකළ ඇමෙරිකානු නිලධාරියෙකු වැලකී සිටි බවද පැවසේ.

දැවැන්ත ඇමෙරිකානු දුරකථන කොම්පැනියක් වන 'වෙරිසන්' වෙත ඇමෙරිකානු උසාවියක් විසින්, ලබාගත් සියලුම දුරකථන ඇමතුම් වල අංක ඇතුලත් වාර්තාවක් වොෂින්ටනයේ NSA හෙවත් ජාතික ආරක්ෂක ආයතනයට ලබාදෙන ලෙස උපදෙස් දී ඇති බවත්, දුරකථන ඇමතුම් වල අන්තර්ගතය ගැන එයින් විමසුමක් සිදු නොකර ඇති බවත් 'ද ගාර්ඩියන්' පුවත් පතෙහි පල වී තිබිණ.