රැජින බීබීසී නව මූලස්ථානය විවෘත කරයි

queen,bbc
Image caption නව ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානයේ සිටයි,බීබීසියේ සජීවී වැඩසටහන් සම්පාදනය සහ විකාශනය කිරීම දැන් සිදු කෙරෙන්නේ.

බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලියේ නව මූලස්ථානය දෙවන එලිසබත් රැජින අතින් අද නිල වශයෙන් විවෘත විය.

ලන්ඩන් නගරය මැද පිහිටි නව ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථානයේ සිටයි,බීබීසියේ සජීවී වැඩසටහන් සම්පාදනය සහ විකාශනය කිරීම දැන් සිදු කෙරෙන්නේ.

අද උදෑසන බීබීසියේ නව මූලස්ථානයට ළඟා වූ එලෙසබත් රැජින සජීවී සංගීත වැඩසටහනකට සවන් දුන් අතර, ප්‍රවෘත්ති සම්පාදනය කෙරෙන අංශවලටද ගමන්ගත්තාය.එසේම ඇය බීබීසී ගුවන්විදුලි වැඩ සටහන් විසුරුවා හැරෙන මැදිරියකට ද පිවිසුණාය.

රැජින නව මූලස්ථානය විවෘත කළේ ,ගුවන්විදුලි සහ රුපවාහිනී වැඩසටහන් විසුරුවා ලීමේදී අභිනව මන්දිරය බීබීසියට ඉතා මහෝපකාරී වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු තබන බව පවසමින්.

එලිසබත් රැජිනගේ සැමියා වන පිලිප් කුමරු රෝහල්ගතව සිටියදීයි, ඇය සිය පෙරසූදානම් කෙරුණ නිල කටයුතුවලට සහභාගී වෙමින් සිටින්නේ.