සිරියාවේ මියගිය සංඛ්‍යාව 93000 - එක්සත් ජාතීන්

සිරියාවේ කැරළි කෝළාහල ඇතිව ගතවූ කාලය තුල මියගිය සංඛ්‍යාව අඩු ගණනේ, අනු තුන්දහසක් (93000) වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය ජනවාරියේ නිකුත්වූ සංඛ්‍යාලේඛන වලින් කියැවුණු ප්‍රමාණයට වඩා තිස් දහසකින් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහල ගොස් තිබේ.

මේ අනුව සිරියාව තුල මසකට මියයන සංඛ්‍යාව පන් දහසක්.

මෙලෙස මියගොස් ඇති පිරිස අතරින් සියයට අසූවක් පුරුෂයන්.

සත්‍ය ලෙස මියගොස් ඇති ප්‍රමාණය මෙයට වඩා ඉහල බව සදහන් කරන එක්සත් ජාතීන්, බොහෝ මරණ පිලිබඳ වාර්තා තමනට නොලැබෙන බවද ප්‍රකාශ කළේය..

සිරියාවේ කැරළි වලින් මියගොස් ඇති ළමුන්ගේ සංඛ්‍යාව එක්දහස් හත්සියයක්.