ඉරාන ජනාධිපතිවරණයෙන් හසන් රොහානිට ජය

ඉරාන ජනාධිපතිවරණයෙන් හසන් රොහානි (Hassan Rouhani) ජයග්‍රහණය කිරීම එරට පුවත් පත් ශුභවාදී ලෙස වාර්තා කර තිබුණි.

මධ්‍යස්ත මතධාරියෙකු වන පූජක හසන් රොහානි ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වීම ඉරාන පුවත් පත් කිහිපයක්ම හඳුන්වා තිබුනේ බලාපොරොත්තුව යළි කැඳවීමක් ලෙසිනි.

මේ අතර තුර ජයග්‍රහණය සැමරීම සඳහා දසදහස් ගණනින් වීදිබට ජනතාව ටෙහෙරාන් අගනුවරට රොක්වී ප්‍රීති ඝෝෂා කරමින් සිටිති.

තරඟ බිමේ සිටි බලසම්පන්න දේශපාලන චරිත සියල්ල අභිබවමින් පූජක හසන් රොහානි සියයට පනහකට අධික ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා තිබේ.

කෙසේ නමුත් වාර්තාකරුවන් සඳහන් කරන්නේ, ප්‍රතිසංස්කරණවාදී අපේක්ෂකයන්ට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීම තහනම් කිරීම තුලින් පෙනීයන්නේ අවසාන තීරණ ගැනීමේ බලය තව දුරටත් ආධ්‍යාත්මික නායක අල් ඛමෙනී අත පවතින බවයි.