උතුරු කොරියාව සාකච්ඡා සඳහා සුදානම්

යුධමය වාතාවරණය ලිහිල් කිරීමේ අවශ්‍යතාව පවසමින්, තම න්‍යෂ්ටික වැඩ සටහන පිලිබඳ ඇමෙරිකාව සමග ඉහල පෙළේ සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතු බවට උතුරු කොරියාව යෝජනා කරයි.

මේ බව සඳහන් කරමින් උතුරු කොරියානු ආරක්ෂක මණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේදනයක් එරට රාජ්‍ය රුපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය විය.

Image caption උතුරු කොරියාව විසින් සිදු කරන ලද න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සහ ඇමරිකාවට එරෙහිව න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවට කල තර්ජනයන් නිසා දෙරට අතර අර්බුධය උණුසුම් විය.

කොන්දෙසි විරහිතව මෙම සාකච්ඡා සිදු විය යුතු බව පවසන උතුරු කොරියාව, එම ප්‍රකාශයේම අවධාරණය කර සිටින්නේ ඇමෙරිකාවේ න්‍යෂ්ටික ආයුධ පිළිබඳවද අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡා විය යුතු බවයි.

'සැබෑ අවශ්‍යතාවය'

උතුරු කොරියාව සැබෑ අවශ්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරන්නේනම් නම් තමන් සාකච්ඡාවලට එකඟ බව වොෂින්ටනය මිට පෙර පවසා තිබුණි.

උතුරු කොරියාව විසින් මෙම වසර මුලදී සිදු කරන ලද න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සහ ඇමරිකාවට එරෙහිව න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන බවට කල තර්ජනයන් නිසා දෙරට අතර අර්බුධය උණුසුම් මුහුණුවරකට පත් විය.