තුර්කි උද්ඝෝෂකයන් බලහත්කාරයෙන් ඉවතට

තුර්කියේ ඉස්තන්බුල් නුවර වීදි බැස සිටි උද්ඝෝෂකයන් එරට පොලිසිය විසින් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබිණි.

ඉන් අනතුරුව සාපේක්ෂ වශයෙන් සමනය වූ වාතාවරණයක් පැවතුණත් පොලිසිය සහ උද්ඝෝෂකයන් අතර ගැටුම් කිහිපයක් වාර්තා විය.

වීදි බට ජනතාව පලවා හැරීම සඳහා පොලිසිය ජල ප්‍රහාර සහ කඳුළු ගෑස් යොදා ගත් අතර උද්ඝෝෂකයෙක් කියා සිටියේ පොලිසිය සහ ආරක්ෂක හමුදා ඔවුනට පහර දුන් බවයි.

මුර වළල්ලක්

Image caption ටක්සිම් චතුරශ්‍රය අවට මේවනවිට ආරක්ෂක මුර වළල්ලක් යොදවා තිබේ

දෙසතියකට පෙර ආරම්භ වූ මෙම විරෝධතාවට මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වී තිබුණු, ටක්සිම් චතුරශ්‍රය අවට මේවනවිට ආරක්ෂක මුර වළල්ලක් යොදවා තිබේ.

පරිසර හිතකාමීන්ගේ විරෝධතාවක් වශයෙන් ආරම්භ වූ මෙය, පසුව තුර්කි අගමැතිවරයාට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක් බවට වර්ධනය වන්නට පටන් ගත්තේය.

මේ අතර තුර අගමැතිවරයාට සහයෝගය දක්වමින් ඔහුගේ ආධාරකරුවන් වීදි බැසීමට සුදානම් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.