සාම සාකච්ජාවලට සහභාගී වන්නේ නැහැ - ඇෆ්ගනිස්ථානු ජනාධිපති

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මුලිකත්වයෙන් සාකච්ජා අරඹන තෙක් තම රජය තාලිබාන් කැරලිකරුවන් සමග කෙරෙන සාම සාකචජා වලට සහභාගී නොවන්නේ යැයි ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති හමෙඩ් කර්සායි ප්‍රකශ කරයි.

තාලිබාන් කැරලිකරුවන්ගේ කාර්යාලයක් කටාර් රාජ්‍යයේ වීවෘතව තිබෙන අතර ඇමරිකාව විසින් එහිදී හෙට සාම සාකච්චා ඇරඹීමට නියමිතයි.

තාලිබාන් කැරලිකරුවන්ගේ කාර්යාලයක් විවෘත කිරීම , තම රජයට ඇමෙරිකාව විසින් කලින් දෙන ලද පොරොන්දුවක් කඩකිරීමක් වන හෙයින් එයට විරෝධය පළකිරීමක් වශයෙන් ඇමරිකාව සමග පැවති ආරක්ෂාව පිලිබඳ සාකච්ජා නවතා දැමූ බවයි කර්සායි ප්‍රකාශ කළේ.

ඇෆ්ගන් රජය සමග මත ගැටීමක් බලාපොරොත්තු වූ නමුත් කැරලිකරුවන් සමග බිඳුණු සබඳතා නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිලිබඳ කාරණයද වැදගත්වුයේ යැයි ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඔබාමා පැවසුවේය.