සිංගප්පුරු දුමාරය පිළිබඳව ඉන්දුනීසියාවට වරද

සිංගප්පුරුව පුරා පැතිර ඇති දුමාරය පිළිබඳව සිංගප්පුරු රජය ඉන්දුනීසියාවට වරද පටවයි.

සිංගප්පුරුව කියා සිටියේ ඉන්දුනීසියානු ජනතාව වනාන්තර ගිණි තැබීම නිසා තම ජනතාව මෙම ගැටළුවට මුහුණ පා ඇති බවයි.

ඉන්දුනීසියානු ඇමතිවරයෙකු එයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ‘සිංගප්පුරුව පොඩි ළමයෙකු ලෙස හැසිරීම’ නැවැත්විය යුතු බව කියා සිටියේය.

වන ගිණි හට ගැනීම ස්වභාව ධර්මයාගේ කටයුත්තක් බවයි ඉන්දුනීසියානු අමාත්‍ය අගුන්ග් ලක්සෝනෝ (Agung Laksono) තවදුරටත් කියා සිටියේ.

නමුත් ඉන්දුනීසියානු දූපතක් වන සුමාත්‍රා හි ගොවියන්, වගා සඳහා කැලෑ ගිණි තැබීම සිංගප්පුරුවේ දුමාරය ඇති වීමට හේතුව බවයි වාර්තාකරුවන් කියා සිටින්නේ.

සිංගප්පුරුවේ වායු දුෂණය වාර්තාගත අන්දමින් ඉහල ගොස් ඇති අතර, නිවෙස් තුළ රැඳී සිටින මෙන් බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

මෙම තත්වය අසල්වාසී මැලේසියාවටද බලපා ඇති අතර පාසැල් වසා තැබීමට එරට බලධාරීන් විසින් තීරණය කරන ලදී.