ඇමරිකාව තුළම ඔත්තු සෙවීම සඳහා නියමුවන් රහිත යානා

ඇමරිකාව තුළම ඔත්තු සෙවීම සඳහා නියමුවන් රහිත යානා යොදා ගන්නා බව එරට ජාතික ඔත්තු සේවාව පිළිගෙන තිබේ.

FBI ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ රොබට් මලර් (Robert Mueller) මේ බව පිළිගත්තේ එක්සත් ජනපද සෙනෙට් කමිටුවක් කරන ලද විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින්.

තම ආයතනය සතුව ඇත්තේ යානා සුළු සංඛ්‍යාවක් බව කී රොබට් මලර් සෙනෙට් සභා කමිටුවට කියා සිටියේ ඒවා යොදා ගැනුනේ ඉතා සුළුවෙන් හා කලාතුරකින් බවයි.

කෙසේ වෙතත් නියමුවන් රහිත යානා යොදා ගැනීමේ පිළිවෙත සකස් කරමින් සිටින බවද අධ්‍යක්ෂ වරයා පවසයි.

එක්සත් ජනපදයේ විද්‍යුත් ඔත්තු සෙවුම් අංශ විසින් එරට දුරකථන වාර්තා සහ විදේශවල අන්තර්ජාල දත්ත රැස් කරමින් සිටින බව මෑතදී හෙළි දරව් විය.