කර මත නැගී වාර්තා කිරීම ගැන ආන්දෝලනයක්

NEWS EXPRESS

නාරායනන් ප්‍රගානි ඉන්දියාවේ නිව්ස් එක්ස්ප්‍රස් රූපවාහිනී නාලිකාවේ වාර්තාකරුවෙක්.

ඔහු පසුගියදා උත්තාරාකාන්ඩ් හි ඇති වූ ගං වතුර පිළිබඳව වාර්තාකරණයක යෙදුනේ ගංවතුරින් විපතට පත්වූවන්ගේ කර මතට නැගී ගෙනයි. මේ වාර්තාකරණය ආචාර ධර්ම විරෝධී බව ට චෝදනා එල්ල වන නමුත් නාරායනන් ප්‍රගානි කියා සිටින්නේ තමන් වැනි උසස් පුද්ගලයෙක් ගංවතුරින් විපතට පත් වූ තරුණයා ගේ නිවසට ගිය හෙයින් කර මතින් තමන් එගොඩ කිරීමට මෙම තරුණයා එකඟ වූ බවයි. තරුණයාගේ කර මතින් එගොඩ වන අතරවාරයේත් රූපවාහිනිය වෙනුවෙන් වාර්තාවක් සම්පාදනය කළ බව නාරායනන් ප්‍රගානි කියා සිටියේය. තමන් ගේ උඩුකය පමණක් පෙනෙන සේ රූපගත කරන්නැයි කැමරාකරුට උපදෙස් දුන් නමුත් තමන්ගේ මාධ්‍යවේදී දිවිය අවසන් කිරීමේ අරමුණින් ගං වතුරින් විපතට පත් තරුණයෙකුගේ කර මත නැගී වාර්තා කරන අකාරය රූපගත කොට ඇතැයි නාරායනන් ප්‍රගානි කැමරාකරුට චෝදනා කරයි.