මැද පෙරදිග සාම සාකච්ඡා යළි ආරම්භ වන ලකුණු

Image caption මැද පෙරදිග සාම සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයේ 'සැබෑ ප්‍රගතියක්'

මැද පෙරදිග සාම සාකච්ඡා යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයේ 'සැබෑ ප්‍රගතියක්' ලබා ඇති බව එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ඊශ්‍රායල් සහ පලස්තීන නායකයන් සමඟ මූලික සාකච්ඡා වටයක් හමාර කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

සාම සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමේ අවසන් අදියර 'අත ළඟම' ඇති බවයි රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී ඊශ්‍රායලයෙන් පිටවෙද්දී කියා සිටියේ.

නමුත් පලස්තීන නියෝජිත සයීබ් ඉරේකාත් කියා සිටියේ, එතරම් ම ශුභවාදී වියහැකි සන්ධිස්ථානයකට තවම පැමිණ නැති බවයි.

පලස්තීන සහ ඊශ්‍රායල් ස්ථාවරය අතර තවමත් හිදැසක් පවතින බව සයීබ් ඉරේකාත් තවදුරටත් කියා සිටියේය.