බංග්ලාදේශයේ ආහාරවලට පෝමලීන් ගැසුවොත් සිර දඬුවම්

bangladesh foods
Image caption ශ්‍රී ලංකාවේද ආහාර කල්තබා ගැනීමට වෙළෙන්දන් පෝමලීන් යොදා ගන්නා බවට චෝදනා එල්ල වී ඈත.

මහජන ශරීර සෞඛ්‍යයට හානිකර විස රසායන වර්ග ආහාර නිෂ්පාදන වලට එක්කරන්නන්ට දැඩි දඬුවම් නියම කිරීම පියවර ගන්නා බව බංග්ලාදේශ් බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත.

බංග්ලාදේශය , ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති නව නීතිය යටතේ,ඉහත කී ආකාරයේ වරදක් කරන තැනැත්තෙකුට අවුරුදු හතක සිර දඬුවමක් නියම කල හැකි වෙයි.

එසේම, යම් තැනැත්තෙක් එම වරද දිගින් දිගටම සිදු කරන්නේ නම්,එවැනි පුද්ගලයන්ට අවරුදු දාහතරක උපරිම සිර දඬුවමක් නියම කිරීමටද බලය ලැබෙයි.

ආහාර අපවිත්‍රකරණය ඉතාම අනතුරුදායක මට්ටමකට ලඟා වී ඇති බවට බංග්ලාදේශ් පාරිභෝගික සහ අපනයන සංවිධාන විසින් අනතුරු ඇඟවීමක් කරනු ලැබයි තිබෙන්නේ.

ඉක්මනින් නරක් වෙන පලතුරු සහ මස් මාංශවලට පෝමලීන් වැනි හානිකර විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිතරම මෙන් එක්කෙරෙන බවයි ,එම සංවිධාන පෙන්වා දෙන්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේද ආහාර සහ පළතුරු කල්තබා ගැනීමට බොහෝ වෙළෙන්දන් පෝමලීන් යොදා ගන්නා බවට නිතරම චෝදනා එල්ල වී ඇත.