අල්ලස් ගත් චීන ඇමතිවරයාට මරණීය දණ්ඩනය

Liu Zhijun
Image caption අල්ලස් ගැනීම සහ හිතවතුන්ට ලාභදායක ව්‍යාපාරික කොන්ත්‍රාත් සැපයීම හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහිව තිබූ චෝදනායි

බලය අයුතු ආකාරයට පාවිච්චි කිරීම සහ දූෂණ සිදු කිරීම සම්බන්ධ චෝදනාවලට වරදකරු කෙරුණ දුම්රිය කටයුතු භාර හිටපු ඇමති ලියූ ෂිජුන්ට (Liu Zhijun) චීන උසාවියකින් අත්හිටවූ මරණ දඬුවමක් නියම කෙරුණි.

චීනයේ අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය භාරව සිටි ලියූ ෂිජුන්ට (Liu Zhijun) හිටපු ඇමතිවරයාට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුනේ අල්ලස් ගැනීම සහ සිය හිතවතුන්ට ලාභදායක ව්‍යාපාරික කොන්ත්‍රාත් සැපයීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

නව ජනාධිපති ෂි ජින්පින්ග්(Xi Jinping) පසුගිය මාර්තු මාසයේ පදවියට පත්වීමෙන් අනතුරුව චීන පාලනයේ ඉහළම මට්ටමක සිටි පුද්ගලයකුට එරෙහිව විභාගයට ගනු ලැබුන පළමු නඩුව මෙයයි.

දූෂණ අපචාර මැඩලන බවට ප්‍රතිඥාවක් දුන් නව ජනාධිපති වරයා කියා සිටින්නේ එවැනි ක්‍රියා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ පාලනයට තර්ජනයක් වන බවයි.