ඇසිඩ් ප්‍රහාර පාලනය නොකිරීම ගැන ඉන්දීය ආණ්ඩුවට දොස්

acid
Image caption වසරකට ඇසිඩ් ප්‍රහාර දහසක් පමණ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වේ

කාන්තාවන් ඇසිඩ් ප්‍රහාර වලට ලක්වෙන අවස්ථා අඩුකිරීමට ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ටාධිකරණය ආණ්ඩුව දැඩි ලෙස දෝෂ දර්ශනයට ලක් කොට ඇත.

ඇසිඩ් ප්‍රහාර වලට ලක්වෙන ඉන්දීය කාන්තාවන් දිනපතා මියයන අතරවාරේ ඇසිඩ් ප්‍රහාර අඩුවෙන අන්දමින් ඇසිඩ් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාලනයක් දක්නට නැතැයි විනිසුරුවරු කියා සිටියහ.

ඇසිඩ් ප්‍රහාර අවම කිරීමට සහ ප්‍රහාර වලට ලක්වෙන කාන්තාවන්ට සහාය ලැබෙන අන්දමේ වැඩපිළිවෙලක් ලබන සතිය වන විට ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව අපොහොසත් වුවහොත් නීතිමය වශයෙන් බල පැවැත්වෙන නියෝගයක් තමන් විසින් නිකුත් කරන බව විනිසුරුවරු කියා සිටියහ.

වසරකට ඇසිඩ් ප්‍රහාර දහසක් පමණ වාර්තා වෙන අතර මේ ප්‍රහාර වලට වැඩි වශයෙන් කාන්තාවන් ගොදුරුවන බව වාර්තාවේ.