තේ සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්

ඉන්දීය තේ මණ්ඩලය සිය පළමු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

ඔවුන්ගේ අරමුණ පාරිසරික වශයෙන් චිරස්ථායී වුද පලිබෝධ නාශක යොදා නොගන්නාවුද තේ වගාවක් සඳහා ප්‍රමිතියක් සකස් කර ගැනීමයි.

ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සකස් කිරීමට දායක වූ ශටෝද්රු ච්ට්ටෝපද්දායි (Shatadru Chattopadhayay) පවසන්නේ එමගින් පාරිභෝගිකයාට තම තේ කෝප්පය පිලිබඳ මනා අවබෝධයක් ලැබෙන බව.

‘ඒකෙන් කියවෙන්නේ වතුරට, කැලෑවට හෝ අවට පරිසරයට හානි වෙලා නැහැ කියලා. කම්කරුවන්ට දරුවන් ඉස්කෝලේ යවන්න එයින් පහසුකම් සැලසෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔබේ දරුවා බොන තේ කෝප්පේ වස විස නැහැ කියලා,’ ශටෝද්රු ච්ට්ටෝපද්දායි ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ගැන අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දියාව මෙම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සකස් කළේ තේ කර්මාන්තයේ යෙදෙන කම්කරු බලකායේ සේවා තත්වයන් සම්බන්ධ බරපතල විවේචන මතු වීමෙන් අනතුරුවයි.

2016 වනවිට මේ ප්‍රතිපත්තිය ට අනුකුලව තේ ටොන් ලක්ෂ පහක් විකිණීමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ.

එහෙත් කුඩා පරිමාන වැවිලිකරුවන් බිය වැදී සිටින්නේ එමගින් පිරිවැය ඉහළ ගොස් තමන් ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් කැරෙනු ඇතැයි කියායි.