චීනයේ න්‍යෂ්ටික පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩ නැගීම අත්හැර දමයි

දකුණු චීනයේ ‘ජියන්ග්මෙන්’ (Jiangmen ) නගරයේ න්‍යෂ්ටික පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩ නැගීමේ සැලසුම් අත්හැර දැමු බව නගර බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ලැබුණි.

‘ජියන්ග්මෙන්’ නගරයේ බලධාරීන්ට එවැනි තීන්දුවක් ගැනීමට සිදු වුනේ මහජනතාව න්‍යෂ්ටික සැලසුමට එරෙහිව වීදි බැසීමත් සමඟ.

ප්‍රදේශයේ මහජනයාගෙන් ප්‍රමාණවත් උපදෙස් ගනු ලැබීමෙන් තොරව,න්‍යෂ්ටික ඉදිකිරීම කඩිමුඩියේ ආරම්භ කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටි බවයි උද්ඝෝෂකයන් පවසන්නේ.

ඉහත කී න්‍යෂ්ටික ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව හෙට ඉරිදාත් තවත් මහජන විරෝධතා කැඳවීමේ සැලැස්මක්ද තිබුණි.

‘ජියන්ග්මෙන්’(Jiangmen ) න්‍යෂ්ටික ව්‍යාපෘතිය චීනයේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය මගින් ද විවේචනයට ලක් වූවක්.

ඒ ගැන අදහස් දක්වන චීන රාජ්‍ය ගුවන් විදුලිය, යෝජිත න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිකිරීමෙන් උද්ගත විය හැකි පරිසර ප්‍රශ්න ඇස්තමේන්තු කිරීමට අසමත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජියන්ග්මෙන්’(Jiangmen )නගර බලධාරීන් දෝෂ දර්ශනයට ලක් කර තිබුණි.

සැලසුම් කර තිබුන ‘ජියන්ග්මෙන්’ න්‍යෂ්ටික පිරිපහදු වැඩ පිළිවෙල චීනයේ න්‍යෂ්ටික බල මධ්‍යස්ථානවලින් හරි අඩකට ප්‍රමාණවත් යුරේනියම් නිපදවිය හැකි පුළුල් ව්‍යාපෘතියක්.