ඉන්දියාවේ විදුලි පණිවුඩ සේවාව අවසන්

India's last telegram
Image caption ටෙලිග්‍රෑම් සේවයෙන් ඉන්දියාවට වසරකට ඩොලර් මිලියන විස්සකට අධික පාඩුව සිදුවන බව සැලකේ

ලෝකයේ පැරණිතම විදුලි පණිවුඩ සේවාවක් වන ඉන්දියානු විදුලි පණිවුඩ සේවාව අද සිට වසා දැමේ.

අවුරුදු එකසිය හැට තුනක සේවා කාලයකින් පසු මෙම ටෙලිග්‍රෑම් සේවය වසා දැමීමට තීරණය කළේ වසරකට සිදුවන ඩොලර් මිලියන විස්සකට අධික පාඩුව මග හරවා ගැනීමේ අරමුණෙන්.

ජංගම දුරකථන ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ලොව පුරා විදුලි පණිවුඩ හෙවත් ටෙලිග්‍රෑම් භාවිතයේ ශීඝ්‍ර අඩු වීමක් සිදුවිය.

ඉන්දියාව, බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයක්ව තිබියදී ඇරඹුන මෙම විදුලි පණිවුඩ සේවාව වසා දැමීමෙන් රැකියා දහසක් පමණ අහිමි විය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ.

එයට විරෝධය පෑම සඳහා ඉන්දීය ජනතාව විදුලි පණිවුඩ සිය ගණනක් යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.