පැනමාව කොරියානු නැවක් අත් අඩංගුවට ගනී

panama

කියුබාවේ සිට ගමන් ගනිමින් තිබු නැවක් අත් අඩංගුවට ගත් බව පැනමාව කියා සිටී.

පැනමා ඇල මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් ගනිමින් තිබු මෙම නැව මිසියිල ප්‍රහාරක උපකරණ නීති විරෝධී ආකාරයකට ගෙන යමින් තිබු බවයි පැනමාව කියා සිටින්නේ,

හෙළිදරව් නොකළ මෙම උපකරණ යුධමය අවස්ථාවන්හීදී භාවිතා කළ හැකි ඒවා බවත් මෙම උපකරණ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් පැනමාවේ ජනාධිපති ර්කාර්දෝ මර්ටිනෙලි ප්‍රකාශ කළේය.

පැනමා පොලිස් නිලධාරින් නැවට ඇතුල්වූ අවස්ථාවේදී කපි තාන් වරයා සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කළ අතර නැවියන් කළහකාරි ලෙස හැසිරෙන්නට පටන් ගත් බව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.