ඉන්දියාවේ ඇසිඩ් වෙළෙඳාම සීමා කිරීමට උසාවි නියෝග

Image caption නඩු මගට බට ලක්ෂ්මි

ඇසිඩ් වෙළෙඳාම විධිමත් කරන මෙන් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මධ්‍යම හා ප්‍රාන්ත ආණ්ඩු වලට නියෝග කොට තිබේ.

මෙහි අරමුණ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රහාර සීමා කිරීමයි. අධිකරණය කියා ඇති පරිදි වලංගු හැඳුනුම් පත් ඇති අයට පමණක් කළ යුතු ඇසිඩ් අලෙවිය පොලිසියටද වාර්තා කළ යුතුයි.

තම අවශ්‍යතාවට හේතුද ගැනුම්කරුවන් විසින් දැක්විය යුතුයි. ඒ හා සමගම ප්‍රහාර වලට ලක් වූ එක අයකුට ප්‍රාන්ත ආණ්ඩු විසින් ඉන්දීය රුපියල් තුන් ලක්ෂය බැගින් වන්දි ගෙවිය යුතුයි.

ජයග්‍රහණයක්

නඩු තීන්දුව ඇසිඩ් ප්‍රහාර වලට එරෙහි උද්ඝෝෂණයේ නියැලී කණ්ඩායම් වල ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

ප්‍රහාරයකට ලක් වීමෙන් අනතුරුව අධිකරණයේ පිහිට පතා සිටි ලක්ෂ්මි කියා සිටියේ නඩු තීන්දුව තමන් වැනි පීඩාවට පත් කාන්තාවන්ගේ ජයග්‍රහණයක් බවයි.

ඉන්දියාවේ දහසක් පමණ දෙනා වසරක් තුලදී ඇසිඩ් ප්‍රහාර වලට මුහුණ පාන බවට ගණන් බලා තිබේ.

ඉන් සාතිශය බහුතරයක් සිය සැමියන්, පෙම්වතුන් හෝ හාම්පුතුන් අත් හැර ගිය කාන්තාවන්.