ඊජිප්තුවට අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්

Interim President Mansour
Image caption නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිලිබඳ ජනමතවිචාරණය තවත් මාස හතරකින් පැවැත්වීමට නියමිතයි

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීමේ අරමුණින්, ඊජිප්තුවේ අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයා විසින් තෝරා පත් කරනු ලැබූ නීති විශේෂඥ මණ්ඩලය රැස්වෙමින් සිටියි.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ සහ ජනාධිපතිවරණ සඳහා නව වැඩ පිළිවෙලක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, දින තිහක් ඇතුලත සකස් කිරීමට නියමිත එම කෙටුම්පතේ ප්‍රධානම ඉලක්කයයි.

මේ මස මුල් භාගයේදී හිටපු ජනාධිපති මොහොමඩ් මොර්සි බලයෙන් පහ කිරීමත් සමග එතෙක් පැවතුනු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අන්තර්වාර පාලකයන් විසින් අත්හිටුවනු ලැබිණ.

ජනාධිපති මොර්සි ගේ මුස්ලිම් සහෝදරත්වය සංවිධානය ඇතුලත් කළ බොහෝ කරුණු පැරණි ව්‍යවස්ථාවේ අඩංගු වීම නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට ප්‍රධානම හේතුව බවයි පැවසෙන්නේ.

ඊජිප්තුවේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිලිබඳ ජනමතවිචාරණය තවත් මාස හතරකින් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර