විපක්ෂයේ දේශපාලකයකු ඝාතනයෙන් ටියුනිස් නුවර කැළඹේ

Image caption ඝාතනයට ලක්වූ විපක්ෂ දේශපාලකයාගේ දියණිය බෙල්කිස් බ්‍රාමි උද්ඝෝෂකයන් සමග

ටියුනීසියාවේ තවත් විපක්ෂ නායකයෙක් මරා දමනු ලැබිණි.

මෙය මේ වසර ඇතුලත එරට මුල් පෙලේ දේශපාලන නායකයකු මරා දැමුණ දෙවන අවස්ථාවයි.

ටියුනිස් අගනුවර සිය නිවසේ සිටියදීයි මොහමඩ් බ්‍රාමි (Mohamed Brahmi) නම් විපක්ෂ නායකයාට වෙඩි තබා ඝාතනය කොට තිබෙන්නේ.

කුපිත වූ සිය ගණනක් ජනතාව වීදි බසිමින්, විපක්ෂ නායකයා ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ටියුනීසියාවේ පාලක ඉස්ලාමේය ‘එන්නහ්ඩා’(Ennahda) පක්ෂයට චෝදනා කරන්නට පටන් ගත්තා.

අරාබි වසන්තය

විරෝධතාවාදීන්, අරාබි වසන්තයේ සිදු වීම් සිහියට නගමින්, ‘සිඩි බෝව්සිඩ්’ හි (Sidi Bouzid) පිහිටි ‘එන්නහ්ඩා’(Ennahda) පක්ෂ මූලස්ථානයට පහර දී ඊට ගිනි තබන ලද බවක් ද වාර්තා වුනා.

මෙයින් මාස හයකට පෙර විපක්ෂයේ තවත් නායකයකු වන චෝක්රි බෙලායිඩ් (Chokri Belaid) මරා දැමීමත් සමඟ, දැවැන්ත මහජන විරෝධතා ව්‍යාපාර ආරම්භ වූ අතර, ඒ සමඟ අගමැතිවරයාට ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වුනා.