ජනපතිවරණය වර්ජනය කරනවා - පාකිස්තාන විපක්ෂය

Elections in Pakistan
Image caption මහජන පක්ෂයේ නිවේදනය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපලය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන හැඩක් දකින්නට නැහැ

ලබන සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය තමන් වර්ජනය කරන බව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වන පාකිස්තාන් මහජන පක්ෂය පවසයි.

ජනාධිපති අසීෆ් අලි සර්දාරි ගේ පාකිස්තාන් මහජන පක්ෂයේ ස්ථාවරය වන්නේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලය ලැබී නැති බවයි.

එම ජනාධිපතිවරණය අගෝස්තු මස හයවෙනිදා පැවැත්වීමට කලින් නියම කර ගෙන තිබුනත්, අධිකරණ තීන්දුවක් අනුව එය මේ මාසයේ තිස් වෙනිදා කැඳවීමට තීන්දු කරනු ලැබ තිබේ.

එවැනි වෙනසකට හේතු වුනේ, අගෝස්තු මාසයේ යෙදෙන මක්කම වන්දනා කාලයෙහි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම මහජනතාවට ප්‍රශ්නයක් වන බව පාකිස්තාන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සාමාජිකයන් කණ්ඩායමක් අධිකරණයට පැමිණිලි කිරීම.

වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ, මහජන පක්ෂයේ නිවේදනය ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපලය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන බවක් පෙනී නොයන බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර