ඊජිප්තු අන්තර්වාර රජය උද්ඝෝෂකයන්ට අනතුරු අඟවයි

Image caption ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරභාවය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා පොලිසිය අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බවයි අමාත්‍ය මොහමඩ් ඉබ්‍රහිම් කියා සිටියේ

රටේ ආරක්ෂාවට හානි වන අයුරින් කඩාකප්පල් කාරී ක්‍රියාවල යෙදෙන්නන්ට එරෙහිව පූර්ණ බලය යොදා ප්‍රතිචාර දක්වන බවට ඊජිප්තුවේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවා සිටියේය.

ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරභාවය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා පොලිසිය අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බවයි ඊජිප්තුවේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය මොහමඩ් ඉබ්‍රහිම් කියා සිටියේ.

ඉබ්‍රහිම් අමාත්‍යවරයා මීට පෙරද උද්ඝෝෂණ නිමා කරවන බවට ප්‍රතිඥා දුන් නමුත් වීදි බැස සිටින්නන් තවදුරටත් ඒකරාශී වී තම බලය පෙන්වන්නට පටන් ගත් හෙයින් යලිත් ගැටුම් ඇති විය.

බලයෙන් පහ කළ ජනාධිපති මොර්සිගේ ආධාරකරුවන්, ඊයේ ආරක්ෂක හමුදා සමඟ ගැටීමෙන් හැත්තෑවකට අධික පිරිසක් මිය ගිය බවයි වාර්තා වන්නේ.