විසි එක් අවුරුදු නඩුවෙන් මහරාජා දූවරු දිනුම්

Image caption ගොඩනැගිලි, ඉඩකඩම්, වසර තුන්සිය පනහක් පැරණි රාජකීය චතුරශ්‍රය, හෙක්ටයාර අටක් විශාල ගුවන් තොටුපලක්, රත්තරන් සහ ඉපැරණි මෝටර් රථ කිහිපයක්

ඉන්දියාවේ හිටපු මහරාජා වරයකුට අයත් ව තිබූ විශාල වටිනාකමකින් යුත් දේපළ සහ වත්කම් වසර විසි එකක් පුරා නඩු කීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ දියණියන් දෙදෙනාට හිමි විය.

හරීන්දර් සිංග් බ්‍රාර් නම් වූ මෙම මහරාජා මිය යන විට ඔහු සතුව තිබූ දේපළ සහ වත්කම් හි වටිනාකම ඩොලර් බිලියන හතරකටත් වඩා වැඩි බවයි වාර්තා වන්නේ.

ව්‍යාජ අත්සන් යොදා සකස් කරන ලද අන්තිම කැමති පත්‍රයකට අනුව සියලු දේපළ මහරාජා ගේ සේවකයන් සහ මාලිගාවේ නිලධාරීන් විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන පුණ්‍යායතනයකට හිමි වී තිබුණි.

නගර කිහිපයක ගොඩනැගිලි, ඉඩකඩම්, වසර තුන්සිය පනහක් පැරණි රාජකීය චතුරශ්‍රය, හෙක්ටයාර අටක් විශාල ගුවන් තොටුපලක්, රත්තරන් සහ ඉපැරණි මෝටර් රථ කිහිපයක් ඉහත කී දේපළවලට අයත් වෙයි.

මියගිය මහරාජා ගේ සියලු දේපළ දැනට ජීවතුන් අතර සිටින දියණියන් දෙදෙනාට පවරන ලෙසට විසි එක් වසරක නඩු හබයකින් අනතුරුව අධිකරණය නියෝග කළේය.