උග්‍ර විෂ සහිත රසායනික වෙළඳපළෙන් ඉවත් කිරීමට යෝජනාවක්

farmers

භාවිතයට නුසුදුසු කෘෂි රසායනික වහාම වෙළඳපළෙන් ඉවත් කළ යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින් පෙන්වා දී තිබේ.

ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ කෘෂි රසායනික විස වීමෙන් ළමුන් විසි තුන් දෙනෙක් මේ මස මුලදී මිය යෑමෙන් අනතුරුවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය මෙම නිවේදනය නිකුත් කොට ඇත්තේ.

ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල තහනම් කොට ඇති උග්‍ර විෂ සහිත රසායනික මේ දරුවන් ගේ පාසැල් අහාර වේලට ඇතුලත් වී තිබු බව හෙළිදරව් වී ඇත.

උග්‍ර විෂ සහිත රසායනික මිනිසුන්ට සහ පරිසරයට අහිතකර ලෙස බලපාන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ අහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය කියා සිටින අතර ඉන්දියානු ආණ්ඩුව කියා සිටින්නේ අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට කෘෂි රසායනික භාවිතා කිරීමට සිදුවෙන බවයි.