ඇබෝරිජීන් පුද බිමක් කෙලෙසූ ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමට දඩ

Image caption ඕස්ට්‍රේලියානු ආදීවාසීන්ගේ සංස්කෘතික සංදර්ශනයක්

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආදිවාසීන්ගේ පුද බිමක් කෙලෙසීමේ චෝදනාවලට ආකර සමාගමක් වරදකරුවන් වන බව අධිකරණය විසින් තීන්දු කරනු ලැබ ඇත.

එවැනි අධිකරණ තීන්දුවක් දුන් පළමු අවස්ථාව මෙය බවයි,ඕස්ට්‍රේලියානු වාර්තාවන් මගින් පැවසෙන්නේ.

වැරදි කරුවන් වූ ඕ .එම්. මැන්ගනීස් (OM Manganese) සමාගම ඩොලර් එක් ලක්ෂ තිස් දහසක දඩයකට යටත් කෙරුණ බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුල් පදිංචිකරුවන් වන ඇබෝරිජීන් ජනතාවගේ පුදබිම පිහිටි කලාපයේ මහජන නියෝජිත ඇලිසන් ඇන්ඩර්සන් ප්‍රකාශයක් කරමින්, සංවර්ධන කටයුතු සඳහා තම ප්‍රදේශයට ඒමට දොරවල් විවෘත නමුත් පුදබිම් කෙලෙසීමට ඉඩ දිය නො හැකි බවයි කියා සිටියේ.

උතුරු ඕස්ට්‍රේලියාවේ,ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශයක පිහිටි ඇබෝරිජීන් පුද බිමකුයි ඉහත කී සමාගමේ කටයුතු නිසා හානියට පත්ව තිබුණේ.