සත්ව ඝාතනයෙන් තොර මස්

Image caption හරකුන්ගේ මාංශ සෛල යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණ නාලයක් තුළ වගා කළ කෘත්‍රිම මස

පරීක්ෂණාගාරයක් තුළ කෘත්‍රිමව නිපදවන ලද මස් වර්ගයක් යොදා ගනිමින් ලන්ඩන් නුවර දී ආහාරයක් (Burger) පිසිනු ලැබීය.

ආහාරයේ රස බැලූ විශේෂඥයන් කියා සිටියේ සාමාන්‍ය මසකට වඩා මදක් වෙනස් රසක් මෙහි ඇති බවයි.

ලන්දේසි විද්‍යාඥයන් පිරිසක් විසින් නිපදවනු ලැබූ මෙම කෘත්‍රිම මස් වර්ගය සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දුන හොත් වෙළඳ පොළට ඉතා අඩු මිලකට ප්‍රෝටීන සැපයිය හැකි බවයි පැවසෙන්නේ.

හරකුන්ගේ මාංශ සෛල යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණ නාලයක් තුළ මෙම කෘත්‍රිම මස වගා කිරීම සඳහා ඩොලර් ලක්ෂ තුනක් පමණ වැය වී තිබේ.