ප්‍රහාරයන්ට බියෙන් එක්සත් ජනපදය තානාපති කාර්යාල වසයි

මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකාවේ පවත්වාගෙන යන එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල කිහිපයක් තවදුරටත් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබේ.

ආරක්ෂක හේතූන් මත මෙම පියවර ගත් බවයි එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.

මේ අනුව තානාපති කාර්යාල දහ නවයක් අගෝස්තු දහ වැනිදා දක්වා වසා තැබේ.

අල් ඛයිඩා සංවිධානයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ලවිය හැකි බවට තොරතුරු ලැබීමෙන් අනතුරුව ඉහත පියවර ගෙන ඇති නමුත් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි අල් ඛයිඩා සංවිධානය පිලිබඳ විශේෂඥ සයිඩ් අල් ජම්මි කියා සිටියේ.

ප්‍රහාරයක් සැලසුම් කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වූයේ එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂක ආයතනය හරහායි.

එම ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබන ඔත්තු බැලීමේ කටයුතුවල ඇති වටිනාකම මෙයින් මොනවට පැහැදිලි වන බවයි එක්සත් ජනපද කොන්ග්‍රස් සභිකයකු කියා සිටියේ.

හිටපු ඔත්තු කරු එඩ්වර්ඩ් ස්නෝඩන් මෙම ඔත්තු සේවාව පිළිබඳව රහස් හෙළි කිරීමෙන් පසු එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂක ආයතනය දැඩි පීඩනයකට ලක්වී සිටී.