වියට්නාමයේ අන්තර්ජාල වාරණය ඇමෙරිකාවේ විවේචනයට

Internet users in Vietnam
Image caption අන්තර්ජාලය, වියට්නාම බලධාරීන්ට එරෙහිව විරෝධය පළ කෙරෙන ප්‍රධානම මාධ්‍යයක්

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කාලීන පුවත් සංවාදයට ලක් කිරීම තහනම් කරමින් වියට්නාම ආණ්ඩුව විසින් පණවා තිබෙන නියෝගය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය දැඩි විවේචනයට ලක් කොට තිබේ.

අන්තර්ජාලයෙන් බාහිරව හා සමානවම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් අන්තර්ජාලයට ද අදාළ වන බවයි, හැනෝයි අගනුවර පිහිටි ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙන්නේ.

පුද්ගලික තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා පමණක් සමාජ ජාල යොදා ගත යුතු බව වියට්නාම ආණ්ඩුව නිකුත් කළ නියෝගයේ දැක්වේ.

එමෙන්ම විදේශීය අන්තර්ජාල සමාගම් සිය පරිගණක අනුග්‍රාහක සේවාව වියට්නාමය තුලම තබා ගත යුතු බවත් එහි සඳහන්.

අන්තර්ජාලය, වියට්නාම බලධාරීන්ට එරෙහිව විරෝධය පළ කෙරෙන ප්‍රධානම මාධ්‍යයක් බවට පත් වෙමින් තිබෙන වකවානුවක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කෙරෙන නිදහස් අදහස් වාරණය කිරීමට වියට්නාමය දරන උත්සාහයක අලුත්ම පියවර ලෙසිනුයි මේ නියෝගය දක්නට ලැබෙන්නේ.