ඉන්දියාවේ භාෂා දෙසීයක් භාවිතයෙන් ගිලිහේ

Languages
Image caption නිළ පිළිගැනීමක් නොතිබීම සහ ගෝත්‍රික ජනතාව නගරයට පැමිණීම බොහෝ භාෂා අතුරුදහන් වීමට හේතුවයි

ඉන්දියාවේ තිබූ භාෂාවන්ගෙන් දෙසීයකට අධික ප්‍රමාණයක් පසුගිය වසර පණහ ඇතුලත දී භාවිතයෙන් ගිලිහී ගොස් ඇති බව ඉන්දියානු විමර්ශන කණ්ඩායමක් පවසයි.

එවන් ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් ඈත්වී ඇති නමුත් තවමත් ඉන්දියාව තුළ භාෂා අටසියයක් පමණ ව්‍යවහාරයේ පවතින බව මෙම විමර්ශනයෙන් හෙළිවී තිබේ.

නිළ වශයෙන් පිළිගැනීමක් නොතිබීම සහ ගෝත්‍රික ජනතාව නගරයට පැමිණීම බොහෝ භාෂා අතුරුදහන් වීමට හේතුවයි.

සමාජයීය සහ ආර්ථික අවශ්‍යතා ඉදිරියේ ගෝත්‍රික ජනතාවට ප්‍රධාන භාෂා කථා කිරීමට සිදුවී ඇති බවයි විමර්ශන වාර්තාව සඳහන් කරන්නේ.