සංක්‍රමණිකයෝ 6 දෙනෙක් ඉතාලි මුහුදේ දී මරුට

සිසිලි දුපතේ කතානියා වෙරළ අද්දර මුහුදු බත් වූ යාත්‍රාවක සිටි සංක්‍රමණිකයන් හය දෙනෙකුගේ මළ සිරුරු ඉතාලි බලධාරීන් විසින් ගොඩ ගෙන තිබේ.

ගිලී ගිය යාත්‍රාවේ සිටි තවත් සංක්‍රමණිකයන් සියයක් පමණ පිහිනා දිවි බේරාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම පිරිස සිරියාවේ සිට පැමිණි පුද්ගලයන් විය හැකි බවයි වෙරළ ආරක්ෂක නිළධාරියෙක් ප්‍රකාශ කළේ.