කත්මන්ඩු ගුවන්ධාවන පථයේ ඉරිතැලීම්

කත්මන්ඩු ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ ධාවන පථය පලුදු ඇති වී ඇති හෙයින් විශාල ගුවන් යානා එහි ගොඩ බෑමෙන් වළකින මෙන් නේපාලයේ ගුවන් ගමන් අධිකාරිය ගුවන් සමාගම්වලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළු ඇති හෙයින් බඳ පළල යානා කත්මන්ඩු කරා පියාසර කරවීමෙන් වළකින ලෙස ගුවන් සමාගම් විසිහයකින් ඉල්ලා ඇති බවයි නිවේදනය කෙරුණේ.

නේපාල ගුවන් අධිකාරියේ ප්‍රධානියා පවසන්නේ,මීටර් තුන්දාහක් දිග ධාවන පථයේ ඇතැම් කොටස් පළුදු වී එහි ඉරිතැලීම් සහ කුඩා කුහර සෑදී ඇති බවයි.

එහි ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු වෙමින් ඇති හෙයින් විදේශ ගුවන් යානා කීපයක් ආපසු හරවා ගෙන ගිය බවක් ද වාර්තා විය.

මේ අතර,නේපාල ආණ්ඩුව පවසන්නේ, ධාවන පථයේ ආරක්ෂක ප්‍රමිතියට අදාළ වාර්තාවක් ඉල්ලා සිටි බවයි.