ආණ්ඩුවේ දූෂණයට එරෙහිව මැනිලා නුවර පෙළපාලි

Image caption කොතැනකවත් නැති ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඩොලර් කෝටි දාහතර දාහක පමණ මුදල් සම්භාරයක් වංචා කර ඇති බව

ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන්ගේ දූෂණ තවත් හෙළිදරව් වීමත් සමඟ දශ දහස් සංඛ්‍යාත පිලිපීන ජනතාව මැනිලා අගනුවර සහ වෙනත් නගරවල විරෝධතා ව්‍යාපාරවලට සහභාගී විය.

එම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර කැඳවනු ලැබ තිබුනේ, පිලිපීන ආණ්ඩුව විසින් හඳුන්වා දී ඇති මතභේදයට තුඩු දී පවතින සංවර්ධන අරමුදලකට විරෝධය පෑමටයි.

එම අරමුදල මගින් දේශපාලනඥයන්ට ඔවුන්ගේ පලාත්වල ව්‍යාපෘතීන්ට මහජන මුදල් වෙන්කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන බවයි පැවසෙන්නේ.

එහෙත් ඇතැම් දේශපාලනඥයන් බොරු සැලසුම් ඉදිරිපත් කරමින්, කොතැනකවත් නැති ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ඩොලර් කෝටි දාහතර දාහක පමණ මුදල් සම්භාරයක් වංචා කර ඇති බව ආණ්ඩුවේ විගණන පරීක්ෂනයකදී මෑතදී හෙළි විය.

ඊට එරෙහිව මහජන කෝපය නැගීමත් සමඟ එම අරමුදල් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිසස්කරණය කරන බවට පිලිපීන ජනාධිපති බෙනිනෝ අකිනෝ ප්‍රතිඥාවක් දුන්නේය.