'සිරියාවට පහරදීම තවමත් ස්ථීර නෑ' ඔබාමා

සිරියාවේ ගැටුම් වලදී රජයේ හමුදා විසින් රසායනික අවි ප්‍රහාර එල්ල කරන ලද බවට කරුණු සනාථ වී ඇතත්, සිරියාවට එරෙහි ප්‍රහාරයක් පිලිබඳ අවසන් නිගමනයකට පැමිණ නොමැති බව එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඔබාමා ප්‍රකාශ කරයි.

ජාතික ආරක්ෂාවට අභියෝගයක්

රසායනික අවි භාවිතය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂාවට අභියෝගයක් බවයි ජනාධිපති ඔබාමා ඇමෙරිකානු රුපවාහිනී සේවයක් ඔස්සේ ප්‍රකාශ කර සිටියේ. ජනාධිපති ඔබාමාගේ ප්‍රකාශය නිකුත්වීමට පෙර ගතවූ පැය විසිහතරේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තුල තිරයෙන් පිටුපස සාකච්ඡා රැසක් සිදුවූ බවද වාර්තා වී ඇත.

සිරියානු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට ගත යුතු නිසි පියවර සඳහා අවසර ලබාගැනීමේ යෝජනාවක් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය නියෝජිතයන් වෙත යුහුසුළුව ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුතු වල බ්‍රිතාන්‍ය රජය නිරතවී සිටියි.