සංගක්කාර 'සන්රයිස් හයිද්‍රාබාද්' අත් හරියි

චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ සන්රයිස් හයිද්‍රාබාද් කණ්ඩායම අතහැර කඳුරට කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට තමන් තීරණය කළේ යයි ශ්‍රී ලංකා පිලේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර ප්‍රකාශ කරයි.

සන්රයිස් හයිද්‍රාබාද් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීම වෙනුවෙන් පැනවෙන දඩ මුදල ගෙවන බව පැවසූ කුමාර් සංගක්කාර මේ අර්බුදය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය මැදිහත් වූ ආකාරය පිළිබඳව කණස්සල්ල පළ කොට ඇත.

සැප්තැම්බර් මස 17 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේදී රටවල් තරඟ නො වදින හෙයින් ඊට සහභාගී වීම තුලින් රට පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මතු නොවන බව පවසන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයා, එස්.එල්.පී.එල් තරඟ අයිතියත් විදේශිකයකු සතු වන බවක් ද පෙන්වා දී තිබුණි.

තමා මුදල ගැන පමණක් සිතා ක්‍රීඩා කර නැති බව කියා සිටින කුමාර් සංගක්කාර, අතීතයේ ඔහු ගත් ක්‍රියාමාර්ග උදාහරණ සහිතව ඉදිරිපත් කරමින් තමා පිළිබඳව රට තුළ වැරදි අදහසක් මතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කණගාටුව පළ කර තිබුණි.