දෑවැද්ද නිසා හැම පැයකදීම ඉන්දීය කතක් මරුට

දෑවැදි ප්‍රශ්නය පාදක කොට ගෙන ඉන්දියාවේ සෑම පැයක දීම කාන්තාවක් මිය යන බව ඉන්දීය ජාතික අපරාධ වාර්තා කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

2012 වසර ඇතුළත දෑවැද්ද අරබයා ඇතිවූ ප්‍රශ්න නිසා මිය ගිය කාන්තාවන්ගේ ගණන 8000 ඉක්මවා ඇති බවයි ‘ද ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා’ පුවත් පත වාර්තා කළේ.

මෙසේ මිය යන කාන්තාවන්ගේ ගණන වසරින් වසර වැඩි වෙමින් පවතින බව ද ඉහත කී සංඛ්‍යා ලේඛණ හුවා දක්වයි.

දෑවැදි ඉල්ලීම හෝ ලබා ගැනීම 1961 සිට නීතියෙන් තහනම් කර ඇති නමුත් තවමත් ඉන්දියාව පුරා එය සිදු වෙමින් පවතී.