අප්‍රිකානු රාජකීය කාන්තා සමුළුව උගන්ඩාවේ

Image caption අප්‍රිකානු කාන්තා අයිතිවාසිකම් නංවා ලන මෙන් ඉල්ලමින්

අප්‍රිකානු කුමාරිකාවන්, රැජිනියන් සහ මව් රැජිනියන් උගන්ඩාවේ ‘කම්පාලා’ අගනුවරට රැස්ව සිටින බව වාර්තා වෙයි.

එම රාජකීය කාන්තා හමුව සිදු කෙරෙන්නේ, කාන්තාවන්ට හානිකර සාම්ප්‍රදායික සිරිත් විරිත් නතර කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන සාකච්ඡා කිරීමට.

සමුළුව සඳහා ආරාධනා කරනු ලැබ තිබෙන්නේ උගන්ඩාවේ රැජිනියන් දෙදෙනකු විසින්.

අප්‍රිකානු කාන්තාවන්ට හිරිහැර දායක සිරිත් විරිත් ආදිය පිළිබඳ ව මෙන් ම කාන්තා අයිතිවාසිකම් නංවාලීමට ගත යුතු මග ගැනත් ‘කම්පාලා’ සමුළුවේ දී සාකච්ඡාවට ගන්නා බවයි නිවේදනය කෙරුණේ.

සමුළු න්‍යාය පත්‍රයේ තවත් අංගයක් වන්නේ, අප්‍රිකානු රැජිනියන් සහ කාන්තාවන් නියෝජනය කෙරෙන සංස්කෘතික කාන්තා නායක ජාලය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීම.

එය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහයෝගය ලබන සංවිධානයක්.

ඝානාව, උගන්ඩාව සහ ස්වාෂිලන්තය ද ඇතුළුව බොහෝ අප්‍රිකානු රටවල සාම්ප්‍රදායික රාජකීය පවුල් තවමත් සමාජය තුළ පැවැත්මක් හිමි කර ගෙන ඇත.