බැංගලෝර් දූෂකයන්ට ජීවිතාන්ත සිර දඬුවම්

Image caption කාන්තාවන් මුහුණ දෙන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට යුක්තිය ඉටුකරන මෙන් ආණ්ඩුවට බලපෑමක් එල්ල කෙරුණි.

ඉන්දියාවේ නීති ශිෂ්‍යාවක් කල්ලි ගැසී දූෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටි හය දෙනකුට බැංගලෝරයේ උසාවියකින් ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඬුවම් නියම කෙරිණ.

තීන්දුව දෙන ලද්දේ, ඉක්මනින් නඩු විභාග කිරීම පැවරුණ විශේෂ උසාවියකින්.

දූෂණයට ලක් කෙරුණ නීති ශිෂ්‍යාව ඇය ඉගෙනීම ලද සරසවිය අසළ කැලෑවකට ඇද ගෙන ගොස් අපරාධය සිදුකර ඇති බවයි උසාවියේදී කියැවුණේ.

පසුගිය වසරේ දිල්ලි නගරයේදී තවත් ශිෂ්‍යාවක්,තරුණයන් සමූහයක් විසින් ම්ලේච්ඡ ආකාරයට දූෂණය කොට මරා දමනු ලැබීම සමස්ථ ඉන්දියාව පුරාම දැවැන්ත මහජන විරෝධයක් පැන නැගීමට හේතු වූ අතර,කාන්තාවන් මුහුණ දෙන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට යුක්තිය ඉටුකරන මෙන් එමගින් ආණ්ඩුවට බලපෑමක් එල්ල කෙරුණි.

ලිංගික අපරාධ වලට අදාළ නීතිය සංශෝධනය කිරීමට තීන්දු කළ ඉන්දීය ආණ්ඩුව,එවැනි අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබීම කඩිනම් කිරීම සඳහා එක දිගට නඩු විභාග කොට ඉක්මනින් තීන්දු දෙන විශේෂ උසාවි පිහිටුවීමට ද පියවර ගෙන ඇත.