කල්කටා රෝහලේ ළමා මරණවලින් පසු විවේචන රැල්ලක්

කල්කටා නගරයේ ළමා සෞඛ්‍යය පිළිබඳ බී.සී. රෝයි පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන රෝහලේ දවස් කීපයක් ඇතුළත ළමා මරණ රැසක් සිදු වීමෙන් අනතුරුව, එම රෝහල දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් වෙමින් ඇති බව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙයි.

පසුගිය දවස් හතර ඇතුළත රෝහල භාරයේ සිටි ළමුන්ගෙන් තිස් දෙනකුට අධික සංඛ්‍යාවක් මරණයට පත් වී ඇති බව නිවේදනය කොට ඇත.

රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය ළමුන්ට නියම ඖෂධ දී නැති අතර, එහි නිසි කළමනාකාරිත්වයක් ද නොමැති බවයි දෙමව්පියන්ගේ චෝදනාව වන්නේ.

එම චෝදනා වලට පිළිතුරු දෙමින්, බී.සී. රෝයි පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන ළමා රෝහල කියා සිටින්නේ, මියගිය ළමුන් අසාධ්‍ය තත්වයෙන් රෝහල්ගත කෙරුණ අතර, ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා වෛද්‍යවරුන්ට කළ හැකි කිසිවක් නො තිබුණ බවයි.

නොමිලේ ප්‍රතිකාර කෙරෙන එම ළමා රෝහලේ දී බිලිඳු මරණ හා අටක් වාර්තා වීමෙන් පසුව,

නො සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන රෝහලක් හැටියට 2011 දී ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ තිබුණ බවක් ද වාර්තා වෙයි.