මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරණය තවත් වටයකට

ඉදිරියෙන්ම සිටින අපේක්ෂක මොහමඩ් නෂීඩ් පැහැදිලි බහුතරයක් දිනා ගැනීමට අපොහොසත් වීමත් සමගින් මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරණය දෙවැනි වටයක් කරා ලඟා වී තිබේ.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව රටේ මුල් වරට බලයට පත්ව මාස දහඅටක් ඇවෑමෙන් හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් බලයෙන් පහ කැරුනු හිටපු ජනාධිපති නෂීඩ් හට ලබා ගත හැකි වුයේ ඡන්දයෙන් සියයට හතලිස් පහයි.

තව සති තුනකින් ඔහු මාලදිවයිනේ හිටපු ඒකාධිකාරී පාලක මවුමූන් අබ්දුල් ගයූම් ගේ අර්ධ සහෝදර අබ්දුල්ලා යමීන් සමග සෘජුව තරග වදිනු ඇත.

අබ්දුල්ලා යමීන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය සියයට විසි පහක්.

තරග වැදුණු වත්මන් ජනාධිපති මොහමඩ් වහීඩ් හසන් හට ලැබුනේ සියයට පහකට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රමාණයක් පමණයි.

මාලදිවයිනේ ජනාධිපති ධුරයට තේරී පත් වීම සඳහා ප්‍රකාශිත ඡන්දයෙන් සියයට පනහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි.

ඒ සඳහා වන මැතිවරණය සැප්තැම්බර් විසි අට වැනිදා පැවැත්වෙන බව බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර