දවසකට ළමා මරණ දහඅට දාහක්

බිලිඳු වියේදී මරණයට පත්වෙන ළමුන්ගේ සංඛ්‍යාව 1990 න් පසුව මේ වන විට අඩකින් අඩු වී ඇතත්,වයස අවුරුදු පහට අඩු ළමුන් දහඅට දාහක් දවසකට මියැදෙන බව නව වාර්තාවකින් පෙන්වා දෙයි.

එම වාර්තාව නිකුත් කරනු ලැබ තිබෙන්නේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල, ලෝක බැංකුව සහ ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය විසින්.

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ පහසුකම් ව්‍යාප්ත කිරීම සහ දුප්පත් ජනතාවට සෞඛ්‍යය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ගැනීමේ නව ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා දීම බොහෝ ළමා මරණ වළක්වා ගැනීමට ඉවහල් වී ඇති බවයි, ඉහත කී සංවිධාන ඔවුන්ගේ වාර්තාවෙන් කියා සිටින්නේ.

දැනට සිදු වෙන ළමා මරණ වලින් වැඩි හරියකට හේතුව නිව්මෝනියාව සහ පාචනය වැනි වළක්වා ගත හැකි අසනීප නිසා බව පවසන නව වාර්තාව ලෝකයේ ළමා මරණවලින් අති බහුතරයකට හේතුව මන්දපෝෂණය බවත් පෙන්වා දී ඇත.