චීන දරුවන්ටත් කිරි විෂ වෙයි

විෂ ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් යයි සැක කෙරෙන කිරි පානය කිරීමකින් පාසල් දරුවන් එකසිය අසූවක් රෝහල්ගත කිරීමට සිදු වූ බවක් චීනයෙන් වාර්තා වෙයි.

විෂ මුසු කිරි ආහාරයට ගැනීම නිසා මෙවැනි සෞඛ්‍යය ප්‍රශ්න රැසකට චීන ජනතාව පසුගිය අවධියේ මුහුණ දුන් අතර මෙය ඒ සම්බන්ධයෙන් ලද අළුත්ම වාර්තාවයි.

එම අළුත්ම වාර්තාව අනුව , ‘හුනාන්’ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාථමික පාසල් කීපයක දරුවන් රැසක් කිරිපානය කිරීමෙන් සහ කිරි මිශ්‍ර විස්කෝතු අනුභවයෙන් අනතුරුව හිසරදය,බඩ රුදාව සහ වමනය වැනි ආබාධවලට ගොදුරුව සිටිති.

රෝහල්ගත ක ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් පසු එම දරුවන් ආපසු නිවෙස් කරා යවා ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

‘මැලමයින්’මිශ්‍ර කළ කිරි වර්ග ආහාරයට ගැනීම නිසා සිදු වූ ළමා මරණ කීපයක් සහ දස දහස් ගණනක් ජනතාව රෝගී වීමක් ගැන 208 වසරෙහි ද චීනයෙන් වාර්තා විය.