ඔබාමා සිරියාවට අනතුරු අඟවයි

  • 2013 සැප්තැම්බර් 15

ලබා දී ඇති කාලසටහනට අනුව සිරියාව සතු සියළුම රසායනික අවි විනාශ කර දැමීමට එරට බලධාරීන් ක්‍රියා නො කළ හොත් ‘ප්‍රතිවිපාක’ වලට මුහුණ දීමට සිදු වන බවට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඔබාමා සිරියාවට අනතුරු අඟවා සිටියේ ය.

එක්සත් ජනපදය සහ රුසියාව එකඟතාවකට පැමිණ කෙටුම්පත් කළ ලේඛනයට අනුව සතියක් ඇතුළත සිරියාව තමන් සතු රසායනික අවි තොගය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

ඉන් අනතුරුව ලබන වසරේ මැද භාගය වන විට එම අවි ගබඩාව මුළුමනින් ම විනාශ කර දැමිය යුතු බවයි ඉහත කී ලේඛනයේ දැක්වෙන්නේ.

එසේ නො කළ හොත් අවසාන පියවර වශයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මතය සහිතව හමුදා බලය යෙදවීමට රුසියාව සහ එක්සත් ජනපදය එකඟ වී තිබේ.

නමුත් එක්සත් ජනපද බලධාරීන් කියා සිටින්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව වුවද ක්‍රියා කිරීමට ජනාධිපති ඔබාමාට අයිතියක් ඇති බවයි.

මේ පිළිබඳව සිරියාව මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර