අත්වැරදීමකින් ඉරානයට ෆේස්බුක් සහ ට්විටර්

ඉරාන ජනතාවට ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීමට ඊයේ (සඳුදා) අවස්තාව ලැබුනේ තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් විනා වාරණය ලිහිල් කිරීමක් නිසා නොවන බව ඉරාන බලධාරීන් කියා සිටියේය.

වසර 2009 දී ෆේස්බුක් සහ ට්විටර් වෙබ් අඩවි ඉරාන රජය විසින් අවහිර කරනු ලැබුවේ රාජ්‍ය විරෝධී උද්ඝෝෂණ මැඩපැවැත්වීමේ අරමුණින්.

නමුත් අන්තර් ජාලය භාවිතා කරන ඉරාන ජනතාවට ඊයේ හදිසියේම මෙම සමාජ වෙබ් අඩවි වලට යෑමේ හැකියාව ලැබී තිබේ.

සිදු වූ අත්වැරැද්දට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න සොයා බැලීමට පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බවයි ඉරාන බලධාරීන් කියා සිටියේ.