'රසායනික අවි විනාශ කිරීමට වසරක් අවශ්‍යයි' -අසාද්

  • 2013 සැප්තැම්බර් 19

සිරියාව සතු රසායනික අවි විනාශ කර දැමීම ට තමා සුදානම් නමුත් ඒ සඳහා වසරක කාලයක් ගත වන බවත් ඩොලර් බිලියනයක් වැය වන බවත් සිරියානු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

එක්සත් ජනපද රුපවාහිනී නාලිකාවකට සාකච්ඡාවක් ලබා දෙමින් සිරියානු ජනාධිපති අසාද් තවදුරටත් කියා සිටියේ රසායනික අවි විනාශ කිරීම ප්‍රායෝගිකව සංකීර්ණ මෙහෙයුමක් බවයි.

නමුත් පසුගිය මාසයේ එල්ල වූ විෂ අවි ප්‍රහාරයට තම හමුදාව වගකිව යුතු බවට එල්ල වන චෝදනා ජනාධිපති අසාද් ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

සිරියාවට තර්ජනය කිරීම් නවතා ඇමරිකානු ජනතාවට සවන් දෙන ලෙස මෙහිදී ජනාධිපති අසාද් ඔබාමාබෙන් ඉල්ලා සිටියේය.