ග්‍රීන් පීස් පරිසර සංවිධානයේ සාමාජිකයින්ට එරෙහිව ජෛව මංකොල්ල චෝදනා

green peace

ග්‍රීන් පීස් පරිසර සංවිධානයේ සාමාජිකයින් පිරිසකට එරෙහිව ජෛව මංකොල්ල චෝදනා ඉදිරිපත් කරන බව රුසියානු බලධාරීහු කියා සිටිති.

මේ චෝදනා වලට වැරදිකරුවන් වන පිරිස් වලට වසර පහළොවක් දක්වා වූ සිර දඬුවම් නියම කිරීමට ඉඩ තිබේ.

ආර්ටික් මුහුදේ තෙල් ගවේෂණයට එරෙහිව විරෝධය පල කරමින් ග්‍රීන් පීස් පරිසර සංවිධානයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් ගමන් ගත් නැව සහ පරිසර ක්‍රියාධරයින් පිරිසක් රුසියානු බලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ග්‍රීන් පීස් පරිසර සංවිධානයේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙක් තෙල් ගවේෂණය කරන අට්ටාලයකට නැගීමට උත්සාහ කිරීමෙන් අනතුරුවයි නැව අත් අඩන්ගුවට ගෙන ඇත්තේ.

හෙලිකොප්ටර් වලින් ගුවනින් නැවට පහත් වූ රුසියානු සන්නද්ධ පිරිස් විසින් නැව අත් අඩන්ගුවට ගෙන ඇති අතර මේ වන විට නැව ආර්ටික් මුහුදේ පිහිටි මුර්මන්ස්ක් වරාය කරා ගෙන යමින් තිබේ.