පිලිපීනයේ ගැටුම් හේතුවෙන් 'මානවීය අර්බුදයක්'

  • 2013 සැප්තැම්බර් 25
Rebel groups in Philippines
Image caption කැරලිකරුවන් නගරයේ කොටසක් අත් පත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි, යලිත් සටන් හට ගත්තේ

පිලිපීනයේ මුස්ලිම් කැරලිකරුවන් සහ ආණ්ඩුවේ හමුදා අතර සති දෙකක් මුළුල්ලේ පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් මානවීය අර්බුදයක් නිර්මාණය වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ගැටුම හේතුවෙන් සැම්බෝවන්ගා ප්‍රදේශයේ අවතැන් වී සිටින දස දහස් සංඛ්‍යාත ජනකායක් තාවකාලික කූඩාරම්වල රැකවරණ ලබා සිටින බවයි, එක්සත් ජාතීන් පවසන්නේ.

මෝරෝ ජාතික විමුක්ති පෙරමුණේ කැරලිකරුවන් නගරයේ කොටසක් අත් පත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි, දෙපාර්ශවය අතර සටන් හට ගත්තේ.