බලුකිස්තානයේ පශ්චාත් භූමිකම්පාවක්

පසු ගිය අඟහරුවාදා මහා භූමිකම්පාවකට ගොදුරු වූ බලුකිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ ‘අවරාන්’ (Awaran) දිස්ත්‍රික්කය පශ්චාත් භූ කම්පනයකට ලක් වූ බව පකිස්තානයෙන් වාර්තා වෙයි.

බලුකිස්තාන් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රත්‍යන්ත ඈත දිස්ත්‍රික්කයක් වන ‘අවරාන්’ කලාපයේ සිදු වූ පළමු භූමි කම්පාවෙන් සිය ගණනක් ජනතාව මරණයට පත් වූ අතර, තවත් දහස් ගණනක් ගේ දොර අහිමි වූ තත්වයක සිටින අතරයි, පශ්චාත් භූමිකම්පාව සිදු වුනේ.

එම දෙවන භූ කම්පනය බල පා තිබෙන්නේ ‘අවරාන්’දිස්ත්‍රික්කයේ ‘මෂ්කේ’ (Mashkay)ප්‍රදේශයට.

‘අවරාන්’දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය භාර කොමසාරිස් රෂීඩ් බලුක් (Rashid Baluch)පකිස්තාන් රූපවාහිනියට අදහස් දක්වමින්, භූමිකම්පාව ‘මෂ්කේ’කලාපයට තදින් බල පා ඇති අතර, එහි නොක්ජෝ(Nokjo) ගම්මානයේ නිවාසවලින් වැඩි කොටස විනාශ වී ඇති බවයි,කියාසිටියේ.

ඇතැම් ගම්වැසියන් කඩා වැටුණ ගෙවල්වල සුංබුන් අතර සිර වී සිටින බවත් දිස්ත්‍රික් කොමසාරිස්වරයා පවසයි.

අඟහරුවාදා පළමු භූමි කම්පාව නිසා ප්‍රදේශයේ පණිවුඩ හුවමාරු පහසුකම් විනාශ වී තිබූ බවත් දෙවන කම්පනයත් සමඟ ඉතිරිව තිබුණ පහසුකම් පවා සහමුලින්ම විනාශ වූ බවත් කොමසාරිස්වරයා පෙන්වා දෙයි.

‘අවරාන්’ පළමු භූමිකම්පාවෙන් හාරසීයකට අධික ජීවිත විනාශයක් සිදු වූ බව දැනට ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබ ඇත.