රිය පැදවීමෙන් කාන්තාවන්ට ආබාධිත දැරු උපත් - මුස්ලිම් පූජකයෙක්

රිය පැදවීම නිසා කාන්තාවන්ගේ ඩිම්බ කෝෂවලට හානි පැමිණෙන බව සෞදි අරාබියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මුස්ලිම් පූජකවරයෙකු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ශෙයික් සලේහ්-අල් ලොහයිදාන් Sheikh Saleh al-Lohaidanl මුස්ලිම් පූජකවරයා මෙම ප්‍රකාශය කර ඇත්තේ සෞදි අරාබියේ කාන්තාවන්ට රිය පැදවීමේ අයිතිය ලබා ගැනීමට ගෙන යන නව ප්‍රචාරක වැඩ පිළිවෙලට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

නිතර දෙවේලේ රිය පදවන කාන්තාවන්ට ආබාධිත දරු උපත් ලැබීමේ අවදානමක් ඇති බවද මෙම මුස්ලිම් පූජකවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

තම සැමියා තුවාල ලබා කාන්තාරයක් මැද අතරමං වී සිටී නම් පමණක් බිරිඳට රිය පැදවීම සුදුසු බවයි ඉහත කී මුස්ලිම් පූජකවරයා පවසන්නේ.

නිළ වශයෙන් නීතියක් පණවා නැතත් සෞදි අරාබියේ කාන්තාවන්ට රිය පැද වීමට අවසර නොලැබේ.

ඊට එරෙහිව දියත් කර ඇති නව ප්‍රචාරක වැඩසටහනට සහයෝගය පළ කරමින් අත්සන් දොළොස් දහසක් ලැබී ඇති බවයි සංවිධායකයන් පවසන්නේ.