යුද අපරාධ කළ බංගලාදේශයේ තවත් නායකයෙකුට මරණ දඬුවම

යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වූ බංගලාදේශයේ විරුද්ධ පක්ෂ නායකයෙකුට මරණ දඬුවම නියම විය.

සලෞද්දීන් කාදර් චෞද්රි ට මරණ දණ්ඩනය හිමි වුණේ 1971 වසරේදී සිදු වූ බංගලාදේශ නිදහස් සටනේදී ඔහු විසින් කරන ලදැයි පැවසෙන පැහැර ගෙන යෑම් සහ මිනී මැරීම් සම්බන්ධයෙන් පැවති නඩු විභාගයක දී.

සලෞද්දීන් කාදර් චෞද්රි බංගලාදේශයේ ජ්‍යේෂ්ඨතම විරුද්ධ පක්ෂ නායකයෙකු වන අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් හොබවමින් සිටිය දී, යුද අපරාධවලට වරදකරු වූ පළමුවැනියා යි.

මෙම නඩු විභාගය පවත්වන ලද්දේ බංගලාදේශයේ විශේෂ අපරාධ අධිකරණයක් විසිනි.